ARAALIN 35

Banta ng terorista

Ang terorismo ay isang gawain na nag susulong ng layunin sa
pamamagitan ng marahas na pamamaraan. Ayon sa Human Security ang
pamimirata, sa dagat,rebelyon,kudeta,pagpatay(murder),kidnaping,krimeng may kaugnay sa paninira(destraction),at panununog(arson) ay

maituturinng na gawain ng mga terorista
Isa sa kilalang kaganapan ay ang pag atake noong 9-11
nongSetyembrer,2001.inagaw ng 19 na terorista ang 4 na eroplanong
komersyal sa US. Ibingga nang mga ang 2 eroplano sa gusali ng New
World Trade Center(WTC) sa New York. At ang isa ay ibinangga sa
pentagon at ang isa pa ay pinabagsak sa Pennsylvania 3,000 ang
tinatayang namatay dito.Inamai ni Onama Bin Laden na sila ang utak ng
pag atake pagkat layunin nilang kontrolin ang pag pasok ng suplay sa
langi ng US. Langis ng kilala sa tawag na black gold
Ilan sa masamang epekto ng terorismo ay ang pag kabahala ng mamamayan
para sa kanilang kaligtasan,pag baba sa pumapasok na namumuhunan sa
isang bansa,pag baba ng kita sa pamahalaan at pribadong sektor mula sa
turismo,pagkaantala ng mga biyahe at malang pag labas-pasok ng mga
mamamayan sa bansa,pag taas ng antas ng paranoia ng pamahalaan at ng
mamamayan nito,pag kaaksaya ng salapi para sa muling pag tatayo ng mga
nasirang pasilidad, at ang pag laki ng alokasyon para sa pondo ng
militar kapalit ng mas mababang halagang nakalaan para sa higit na mas
mahahalagang sektor
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s