ARALIN 23

“ANG PAGHIHIWALAY NG ENGLAND SA SIMBAHANG ROMAN”

 

             Paglakas ng protestantismo sa England ito ay dulot ng politikal at hindi panrelihiyong salik.Si Catherine Aragon ang pinakasalan ni Henry VIII at kinailangan nilang hingin ang basbas ng Papa dahil dating asawa ni Catherine ang kanyang kapatid, nagging suliranin sa kanilang magasawa ang magmamana ng trono dahil wala silang anak na lalaki.Dekada 1520, muling nagkagusto si Henry VIII LADY IN WAITING ni Catherine at ito ay si Anne Boleyn,gusto rin itong pakasalan ni Henry VIII subalit siya ay kasal pa kay Catherine at kailangan ng mawalan ng bisa ang kasal nila,subalit ang kahilingan ni Henry VIII ay inabot ng ilang taon at si Pope Clement VII ang magpapawalang bisa ng kanilang kasal,tutol si Charles V .Si Charles V ay makapangyarihan dahilsiya ang HOLY ROMAN EMPEROR mula 1519-1556. Nabigo si Henry VIII na mapapayag si Papa na maipawalang bisa ang kanilang kasal ni Catherine.Nang mabigo si Henry VIII sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal ni Catherine ay agad niyang tinanggal sa pwesto ang pinakamalapit niyang tagapayo na si Thomas Cardinal Wolsey , ito ang Lord Chancellor ng England at kanyang ipinalit dito ay sina Thomas Cranmer at Thomas Cromwell na dating taga sunod ni Martin Luther.Pinayuhan nila si Henry VIII na mas makakabuti kung hihiwalay ang Simbahan ng England sa Simbahang Roman upang siya ang maghahari sa simbahan. At kung naisin man niyang magpakasal ulit at mawalan ng bisa ang kanilang kasal ng dati niyang asawa at magagawa niya dahil siya na ang namumuno sa simbahan.

              Natupad ang ninanais ni Henry VIII na ikasal kai Anne Boleyn noong 1533 pagtapos ng ilang taong pagdedebate saParlamento. Noong Marso 1534 dineklara na ang anak nila Anne Boleyn at Henry VIII ay itinuturing ng lehitimong tagapagmana ng Trono sa pamamagitan ng Act of Succession,at kinilala ang hari noong Nobyembre 1534 sa pamamagitan ng Act of Supremacy bilang pinaka mataas na pinuno sa Simbahan ng England,sa panahon ni Henry VIII walang nagbago sa Simbahan maliban sa namumuno nito.Hindi rin nagtagal ang relasyon nila Anne Boleyn at Henry VIII noong 1536 dahil may iba na namang gusto si Henry VIII at kinasuhan niya ang sariling asawa at ipinadakip sa salang pakikiapid. Pinutulan ng ulo si Anne Boleyn noong Mayo 19,1536 ang pagbago ng relihiyon ay naganap sa pamumuno ng tagapagmana na si Edward VI ito ay anak niya sa kanyang pangatlong asawa niya na si Jane seymour,namatay ang ama ni Edward VI nuong siya ay siyam(9) na taong gulang lamang.

              Siya ay gumawa ng hakbang na nagpabago sa protestantismo sa England tulad ng pag-aasawa ng pari at gamitin ang aklat ni Cranmer na THE BOOK OF COMMON PRAYER sa lahat ng simbahan at tanggalin lahat ng imahen at altar sa mga simbahan.

              Namatay si Edward VI noong 1553, sunod na namuno si mary,si mary ay ang anak nila Edward VIII at ni Catherine dahil si Mary ay isang deboto ng simbahang katoliko ipinatupad niya na ibalik ang mga imahen at altar sa simbahang katoliko at ipinatigil niya ang paggamit ng aklat na THE BOOK OF COMMON PRAYER ipinagbawala ng pag-aasawa ng mga pari at ipinapatay ang ilang mga lider ng protestantismo dahil dito tinawag siya at kinilala siya bilang BLOODY MARY.

Noong 1558,naging bagong taga pagmana ng trono ay si Elizabeth I,si Elizabeth I ay ang anak nila Henry VIII at Anne Boleyn,tinangka ni Elizabeth na panatilihin ang Katolisismo sa kanilang bansa na England ng hindi nawawalan ang impluwensya ng Protestante,siya’y diniklara bilang ekskomulgado ni Pope Pius V noong 1570.Maraming beses nang pinagtatangkaang patayin si Elizabeth I ng mga kasapi sa Aristokrasya na mga katoliko din at may magagaling siyang mga espiya at siya’y may kasanayan sa politikal kaya kahit ilang beses siyang patayin nakakaligtas parin siya.Noong 1587 hinatulan si  Elizabeth I ang kanayang pinsang si Mary ng kamatayan sa kadahilanang isa rin siya at kasapi siya sa nagtangka ng buhay ni Elizabeth I.Si Elizabeth I ang pinakamahusay na pinuno ng England dahil sa kanayang malawak na pag-uunawa na ang kanayang bansa ay pinaghihiwalay ng magkaibang doktrina at ginawa niya ang kanyang makakaya upang magkaroon ng dalawang relihiyon ang England ito ay ang Katolisismo at Protestantismo.

“SAGOT NG SIMBAHANG KATOLIKO”

               Naglunsad ng reporma ang simbahang katoliko at ito ay tinawag na Counter-Reformation o kontra-repormasyon.Sa panahong ito naging tampok ang itinatag ni Iganatius ng Loyola ito ay tinawag na SOCIETY OF JESUS na ordinansang monastiko noong 1534 layunin ng SOCETY OF JESUS na maibalik ang pinakamahigpit at halos mga patakaran sa simbahan nakatuon lamang ang aral ni Ignatius kautusan ng simbahan at self-mastery ito ay kanyang tinalakay sa kanyang akdang SPIRITUAL EXERCIES noong 1548. Ang mga nagging kasapi sa akda ni Ignatius ay tinawag na mga Jesuit at mga Heswitas,ipinatawag ng Papa Paul III noong 1545 ang COUNCIL OF TREND ito ay nagwakas lamang nuong 1563 gayun pa man hindi pa din napigilan ang paglakas ng Protestantismo at ito ay tuluyang nakahati sa paglaganap ng Kristiyanismo sa bansang Europa.

“ANG KABABAIHAN NG REPORMASYON AT KONTRA-REPORMASYON”

              Ang mga kababaihan ay tanging taong bahay lamang hindi din sila pwede sa political at panitikan. Ito ay namayani sa Europe noong MIDDLE AGES,Malaki ang naitulong ng palimbagan sa paglaganap ng Bibliya at nakatulong din ang pagsasaling wika nito sa Vernacular o wikang local upang mas magkaroon ng interes ang mga mambabasa na basahin ito at dahil dito lahat ng tao ay nagkaroon ng interes na basahin ito mapababae man o lalaki. Ang Vernacular ito ay tumutukoy sa wikang pangkaraniwang ginagamit ng isang grupo ng tao.Sa Germany isang babae ang kanilang piangmamalaki ito ay si Katherine von Bora at ito ay ang asawa ni Martin Luther si Katherine ay dating Madre na tinulungan ni Martin na tumakas mula sa kumbentong Nimschen siya ay napangasawa ni Luther noong 1525.Si Katherine ay isang negosyante at tinulungan niya si Luther na baguhin ang kasaysayan at tinulungan niya ang asawa na baguhin at ituon abg sarili sa pagsusulat,pangangaral at pagtuturo.Si Catherine Cibo ang Duchess na Camerino sa Italy siya ay tinuturing din na isang aktibong kababaihan sa Simbahan ng Katoliko,matatawag mo siyang isang matalinong babae marami siyang alam na wika tulad ng Latin,Greek at Hebrew , si Catherine ay pamangkin ni Papa Clement VII na mula sa pamilyang Medici dahil dito nailigtas niya ang mga Capuchin mula sa kaparusahan.Ang Capuchin ay tinuturing na isang pwersa ng Restorasyong Katoliko noong panahon ng Konta-Repormasyon at agad nilang inalay ang kanilang serbisyo nang itinatag si Papa Gregory XV noong 1622 ang Propaganda Fide.Ang mga Capuchin ay ang mga pinakamalaking delegasyon sa nasabing kongregasyon.

“ANG PAMANA NG REPORMASYON”

               Ang panahon ng repormasyon ay panahon ng pananampalataya ng mga relihiyoso.Ang Repormasyon ay masasalamin sa pagbabago ng mga ideya ito ay mapapansin sa modernong  panahon ng repormasyon o matatawag na Middle Ages.Tulad din ng Renaissance ang panahon ng Repormasyon o AGE OF REFORMATION ito ay sinasabing transisyon mula sa Middle Ages tungo sa modernong panahon.Sa pangkalahatang ang pinakamaigting na pamana ng repormasyon ay ang paglaho ng pagkakaisang panrelihiyon na siyang katangian ng Kanluran at Gitnang Europa noong panahon ng middle ages bilang resulta nito ang mga kristiyanismo ay nahati sa katoliko at sa protestante at ang protestante ay nahati lamang sa iisang sangay. Ang paglaganap ng Edukasyon ito ay itinuturing ding pamana ng repormasyon hinikayat nila ang mga repormistang protestante na basahin ang Bibliya at huwag umasa lamang sa Simbahang Katoliko na nagbibigay ng interpretasyon ditto dahil ditto nagging problema nila ang karunungan sa pagbasa mahalaga din ang nagging papel ng mga heswitas sa pagdami ng mga unibersidad at mga paaralan bilang bahagi ng kontra-repormasyon

 

                                                                                                          Queen Meryl Celles

III esep mendeleev

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s