Aralin 30: League Of Nations

Nasaksihan natin kung paano umunlad ang nasyonalismo sa Europe sa mga kolonya sa pagsapit ng ika-19 na siglo. Sa ekonomiya, ang Rebolusyong Industriyal ay nagpabago sa takbo ng pamumuhay  ng tao tungo sa ekonomiyang nakabatay sa industriya. 

MGA SALIK SA PAGSIKLAB NG DIGMAAN

• Social Darwinism- lumaganap sa paniniwalang nakatakdang makipagtunggalian sa isa’t isa para sa yamn at kapangyarihan ang mga Kanluraning bansa.

• Ang pagkabuo ng nasyonalismo ay naging salik din upang maging mas maigting ang kamalayan hinggil  sa tungggalian sa pagitan ng mga bansa.

• Ang paglaganap ng imperyalismo na naging sanhi ng tunggalian ng interes ng mga bansa.

• Ang pagpaparami ng armas, partikular ang paligsahan ng Germany at Great Britain dito, ay nagpalala sa tensiyong pandaigdigan bago ang pagsiklab ng digmaan.

• Ang pagpatay ng isang Serb sa Archeduke  ng Austria-Hungary na si Franz Ferdinand ang nagsilbing mista sa pagsiklab ng digmaaan. 

Mga Pananaw sa Sanhi ng Digmaan

• Nagkakaisa ang mga historyador na sa pagpasok ng unang bahagi ng ika-20 siglo, malala na ang tensiyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansang Europeo kung kaya hindi na naiwasan pa ang digmaan. 

Mga Pangyayari Bago ang 1914

Krisis sa Bosnia – nagdulot ng pagsakop ng Austria-Hungary bsa Bosnia-Herzegovina noong Oktubre 1908. 

Krisis sa Agadir – bunga ng pagpapadala ng France ng mga tropa sa Fez, ang kabisera ng Morocco, nang magkaroon dito ng kaguluhan. 

DIgmaang Balkan – ang unang Digmaang Balkan ay tumutukoy sa pagsalakay ng Balkan League na binubup ng Serbia, Montenegro, Greece, at Bulgaria sa Imperyong Ottoman noong 1912. Matapos nito, sumiklab ang Ikalawang Digmaang Balkan noong 1913 sa pagitan ng mga kasapi ng Balkan League dahil sa hindi nila pagkakasundo sa hangganan ng mga bagong teritoryong nakuha nila.Sa hidwaang ito, nakaranas ng pagkataloang Bulgaria dahil hindi maibigay rito ang orihinal na ipinangako ng mga dating kaalyado nito. 

ANG PAGSIKLAB NG UNANG DIGMAANG PANDAIGDIG

• Bagama’t sa mga nakaraang krisis at digmaan ay matagumpay na napigilan ng mga puwersang Kanluranin ang pagsiklab ng digmaang pandaigdig, ang krisis na naganap sa Bosnia noong 1914 ang naghudyat sa pagsisimula nito. 

Mga Pangyayari sa Digmaan

• Nagpadala ng huling babala ang I peryong Austria-Hungary sa Serbia na tanggapin nito sa loob ng 48 na oras  ang nais na mangyari  ng Imperyong Austria-Hungary. 

• Pagtanggal sa mga opisyal ng Serbia na laban sa Imperyong Austria-Hungary upang manghimasok sa mga usapin sa Serbia. 

Papel ng United States

• Sa panimula ng digmaan, nagdeklara ang United States ng hindi pagpanig sa anumang alayansa. Sa pagsali ng U.S., lumakas ang Allies at tuluyang natalo ang Germany at mga kaalyansa nito. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s