ARALIN 25: Ang Rebolusyong Siyentipiko at Ang Panahon ng Enlightenment.

Malaki ang naging epekto ng pagpasok ng mga bagong kaalaman sa Europe bunga ng panahon ng eksplorasyon ; pagtaas ng antas ng kuryosidad na dulot ng Renaissance; at paghamon sa mga turo ng Simbahan na makikita sa Repormasyon, sa pag-usbong ng Rebolusyong Siyentipiko, at sa Enlightenment.

Ang Rebolusyong Siyentipiko o Scientific Revolution na nagwakas sa mga paniniwalang namayani sa Middle Ages. Sinasabing nakabuo ang ilang mga iskolar ng mga teorya sa pilosopiya na naging batayan ng konseptong pamahalaan, demokrasya, at edukasyon sa modernong panahon. Ang panahong kinapapalooban ng mga nasabing iskolar ay nakilala bilang AGE of ENLIGHTENMENT o panahon ng kaliwanagan.

 

Ang agham ay hindi naimbento sa panahon ng rebolusyong siyentipiko. Ginagamit ng mga Greek bilang Scientia na ang ibig sabihin ay “KAALAMAN”. May dalawang Greek na may pananaw sa pagtingin sa kalawakan ito ay sina Ptolemy at Aristotle, ayon kay Ptolemy ang “daigdig ang sentro ng kalawakan at ang ibang heavenly body ay umiikot dito sa pabilog na pagkilos”. Ang nasaad na teorya ni Ptolemy ay nakilala sa tawag na Geocentric View na sinang-ayunan ng mga kristyano dahil sa paniniwala na ang Diyos ang nga-disenyo nito.

 

Sinasabing si Aristotle ay isa sa magagaling na Philosopher na maraming naiambag sa larangan ng scientia at isa sya sa nagbigay ambag sa teoya ni Ptolemy na ayon sa kanya malaki ang pagkakaiba ng komposisyon ng mga bagay na matatagpuan sa kalangitan at sa daigdig.

Ang teorya ni Ptolemy ay hinamon ng isang astronomer na nag mula sa Poland sya ay si Nicolaus Copernicus at ayon sa kanya “hindi daigdig ang sentro ng kalawakan kundi ang araw”. 

 

Sa Rebolusyong Siyentipiko, makabuluhan ang mga ideya nina Copernicus, Galileo, Newton, Brahe, Kepler, Descartes, at Bacon sa pagtatangkang maipaliwanag sa pamamaraang siyentipiko at makatotohanan ang kalikasan ng daigdig. Mahalaga rin ang mga pag-aaral nina Vesalius, Leeuwenhoek, Linnaeus at Harvey sa agham pangkalikasan o Natural Science. 

Jessa S. Tejada

III-ESEP MENDELEEV

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s