ARALIN 23 (REPORMASYON AT KONTRA REPORMASYON)

Image

 

 

                Ang mga repormista daw ay binabansagan ng ‘EREHE” ng iba’t ibang Simbahan, dahil ang kanilang mga kahilingan ay lumalaban o bumabaliktad sa Kapangyarihan ng mga namumuno sa SIMBAHAN. Ito ang ilan sa mga halimbawa ng REPORMISTA sina JOHN WYCLIFFE na isang iskolar sa OXFORD UNIVERSITY, at JOHN HUSS, na nagmula naman sa UNIBERSIDAD ng PRAGUE sa Bohemia, isang estado ito ng HOLY ROMAN EMPIRE. Sila ang humamon sa makapangyarihan sa Simbahan na kung saan naging daan sa kaligtasan daw ng mga kaluluwa. Sa kabilang banda, pinarisan nila ang BIBLIYA bilang sa pinakamataas na saksi sa Kaligtasan. Nilusob din nila ang mga pangaabuso at hindi pagtupad  sa mga tungkulin ng mga kaparian. Kaya ang ginawa ng simbahan ay  ginawa nilang EKSKOMULGADO si HUSS.

 

Si MARTIN LUTHER at ang PROTESTANTISMO:

                Si MARTIN LUTHER ay ang ama ng PROTESTANTISMO.  Siya ay nak ni HANS LUTHER na isang magsasaka , at ng lumaon ay naging minero ng tanso. At ang kanyang ina naman ay si MARGARETH LINDERMAN na mula sa isang pamilya na nagmula sa gitnang uri. Si Luther ay isa sa mga huwarang estudyante sa makatuwid nga siya ay nakapasa sa kanyang kurso at nakakuha ng “doktorado sa teolohiya” at siya rin ay naging isang pinakamagaling na propesor sa “University of Wittenburg”.

 

Ninetyfive Theses at ang kontrobersiya sa  Indulhensya :

                Nagsimula daw ang Repormasyon noong 1517 na kung saan tinuligsa ni Martin Luther ang pagbebenta ng Indulhesya ng simbahan. sinasabi rin ditto na si Martin Luther ay tutol sa pagbebenta ng Indulhesya. Ngunit mayroon pa ring tao na pinipilit na magbaenta ng Indulhesya. Isa na rito ang isang mongheng nagngangalang JOHANN TETZEL, na nagbenta ng Indulhesya sa Wittenburg na ang kadahilanan daw ay upang maipagawa / maipa ayos ang “St. Peter Basilica”. At ang  matitira daw ay ipang babayad sa utang ng isang local na arsobispo sa pagbili ng posisyon mula sa PAPA. Tumutol dito si Luther dahil daw sa pagkilos at pagsasalita nitong monghe at sa pananamantala sa pero ng mga mahihirap.NINETY-FIVE THESES dito pinahahayag ni Luther ang kanyang paniniwalang hindi sa mabubuting gawa magkakaroon ng kaligtasan ang mga kaluluwa ng isang taong pumanaw na kundi sa pamamagitan ng “pananampalataya”. Binigyan diin ni Luther ang relasyon ng tao sa Diyo, ito ay kabaliktaran sa pahayag ng simbahan  na ito lamang ang may hawak ng susi sa kalangitan.

 

                Hindi lamang iyon ang mga nailathalang akda ni Luther, marami pang iba gaya na lang ng “ADDRESS TO THE CHRISTIAN NOBILITY OF THE GERMAN NATION” dito hinikayat ni Luther ang Germany na gamitin ang Militar upang palitan ang Simbahanna talakayin ang mga kinaing/ daing ng mga tao ukol dito. SA akda naman niyang “THE FREEDOM OF A CHRISTIAN MAN” ditto naman hinakat ni Luther ang kanyang mga tagasunod na magtangkang marating / makamit ang tunay na kalayaan sa pamamagitan ng pananalig / pananampalataya sa ating poong maykapal.

 

 

                Mayroon ding mga tinuring na mahalagang sumunod sa pinasimulang pagtutol ni Luther laban sa mga Gawain at paniniwala ng SIMBAHANG KATOLIKO. Ito ay sina ULRICH ZWINGLI (1481-1531) at JOHN CALVIN (1509-1564). Sila ang nagpalaganap ng PROTESTANTISMO sa EUROPE. Sa kabilang banda ay makikita rin nila ang ilan sa mga pagkakaiba ng pananaw / paniniwala nina LUTHER, ZWINGLI, at CALVIN.  Ang idea ni ULRICH ZWINGLI ay nakatuon sa literal na pagbabasa at pagiintindi ng luma at bagong tipan , para sa kanya dapat ng itigil ang mga Gawain na itaguyod ng Simbahan na hindi naman nakasaad sa kasulatan o sa bibliya.

                Sa kabilang banda ay meron din silang pagkakasalungat gaya nalamang ng paniniwala ni Luther na ang tinapay at alak ng EUCHARIST ay nagsisilbing espiritwal na transformasyon ng katawan at dugo ni kristo, subalit para naman kay ZWINGLI, ang EUCHARIST ay simbolo lamang ng katawan at dugo ni Kristo. Dahil na rin sa pagpupunyagi ni ZWINGLI ay naging estadong Protestante ang Zurich noong 1523.

                Si Calvin, gaya rin ni ZWINGLI , ay may malaki ring ambag sa paglaganap ng Protestantismo sa EUROP. At dahil isang abogado si Calvin ay naimpluwensiyahan siya ng Humanismong Renaissance gaya ni ZWINGLI. Parehas din sila ni ZWINGlI ng paniniwala na nasa literal na pagbabasa at pagunawa  ng bibliya, ngunit may dinagdag dito si CALVIN ang ideya ng pag- oorganisa ng simbahan, pamahalaan at lipunan batay sa Literal na pagbabasa at paintindi ng BIBLIYA. Naniniwala rin si Calvin sa konsepto ng predestinasyon o ang paniniwala na ang kaligtasan ng kaluluwa ay hindi isang pagpapasya kundi pinagpasyahan ng ating poong maykapal. Ang mga mabubuting tao ang pinipili ng paninoon para sa kaligtasan at ang mga napiling ito ang bubuo ng simbahang CALVINIST. At ang mga masasamang tao ay hindi pipiliin ng panginoon.Ang ideya ng PREDESTINASYON ay nakapaloob sa akda ni CALVIN na ”Institutes of the Christian Religion”. Ang uri ng protestantismo ay sinunod ni JOHN CALVIN sa pangalang niya na tinawag na CALVINISM. Lumaganapdin ito sa iba’t iba pang bansa gawa nalang sa Holland, Hungari, at Bohemia.

 

 

Prepared by:

 Ghinee Marie Marcelino

III-ESEP MENDELEEV

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s